Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du skal anlegge kai, flytebrygge eller andre anlegg langs eller i sjø og vassdrag på eiendommen din, er dette som hovedregel søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.

Bergen har forbud mot bygging og rivning innenfor byggegrensen mot sjø og vassdrag. Se kommuneplanens arealdel (KPA) punkt 4

Ønsker du å anlegge kai, flytebrygge eller andre anlegg langs eller i sjø og vassdrag, ber vi deg ta kontakt med oss for nærmere avklaring av søknadsprosessen.

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke om dispensasjon?

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.