Gå tilbake til:
Du er her:

All oppføring av eneboliger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles i dag strenge krav til kvalitet og sikkerhet for denne typen tiltak. Derfor stilles det krav til profesjonalitet og kompetanse fra ansvarlig søker før tillatelse blir gitt.

Søknadstyper

Sjekk om du slipper å søke:

Gå til: Bygge uten byggesøknad

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Må du søke om dispensasjon?

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.