Gå tilbake til:
Du er her:

Påbygg defineres som utvidelse av bygning i høyden og er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven PBL § 20-1.

Det stilles i dag strenge krav til kvalitet og sikkerhet for denne typen tiltak. Du må derfor bruke profesjonell hjelp når du skal bygge påbygg. Samme regler gjelder for underbygging av bygg.

Du må for eksempel søke med hjelp av fagfolk når du ønsker å bygge:

  • Påbygg som arker og andre takoppbygg eller takoppløft
  • Karnapper og utkragede konstruksjoner

Må du søke om dispensasjon?

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.

Spørsmål

  • Har du spørsmål om kulturmiljø og antikvariske forhold:
    Henvend deg til Byantikvaren
  • Har du spørsmål om fredede bygg eller kulturminneloven: Henvend deg til Riksantikvaren