Gå tilbake til:
Du er her:

Påbygg defineres som utvidelse av bygning i høyden og er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven PBL § 20-1.

Det stilles i dag strenge krav til kvalitet og sikkerhet for denne typen tiltak. Du må derfor bruke profesjonell hjelp når du skal bygge påbygg. Samme regler gjelder for underbygging av bygg.

Du må for eksempel søke med hjelp av fagfolk når du ønsker å bygge:

 • Påbygg som arker og andre takoppbygg eller takoppløft
 • Karnapper og utkragede konstruksjoner

Må du søke om dispensasjon?

Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden. Det må angis hvilke bestemmelser i lov, forskrift eller planer du søker dispensasjon fra og hva som skal bygges.

 • Søknaden er skriftlig og må begrunnes ved at du argumenterer for hvorfor du skal få dispensasjon. Her må det fremgå hvorfor hensynene det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes samt hvorfor fordelene er større enn ulempene jf pbl § 19-2
 • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad og hva det søkes dispensasjon fra. Det må redegjøres for eventuelle merknader fra naboer.
 • Eventuelle tegninger og situasjonskart
 • Dersom du lurer på om tiltaket er avhengig av dispensasjon ta kontakt med plan og bygningsetaten.

  Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

  Må du søke med profesjonell hjelp?

  Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.

  Spørsmål

  • Har du spørsmål om kulturmiljø og antikvariske forhold:
   Henvend deg til Byantikvaren
  • Har du spørsmål om fredede bygg eller kulturminneloven: Henvend deg til Riksantikvaren