Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du å fradele en tomt, overføre areal, opprette anleggseiendom eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse.

Hva gjør jeg?

  • Behandling av en delingssøknad er todelt.

Trinn 1

  • Trinn 1 er en søknad til Plan- og bygningsetaten hvor en vurderer reguleringsmessige forhold, egnethet til formål osv.

Gå til: Overføring av større areal ved arealoverføring

Gå til: Sletting av klausuler

Trinn 2

  • Trinn 2 består i å avholde en oppmålingsforretning hvor areal blir overført, den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer og grenser blir satt i terrenget.

Gå til: Oppmålingsforretning