Gå tilbake til:
Du er her:

Fra 1. juli 2015 kan du gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om byggetillatelse. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Bor du i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) eller innenfor området spesialområde bevaring, kan du ikke bygge uten å søke først. Du må også søke hvis du ønsker å bygge innenfor byggegrenser langs sjø og vassdrag.

Sjekk om du kan bygge uten å søke, om du kan søke selv eller du må ha hjelp av fagfolk.

Sjekk om du slipper å søke:

Gå til: Bygge uten byggesøknad

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Må du søke om dispensasjon?

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.