Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du bygge svømmebasseng, grave brønn eller dam på eiendommen din, er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang.

Du SLIPPER å søke hvis:

  • Mindre enn 20 cm dybde
  • Basseng plassert oppå terrenget uten inngrep
  • Forutsatt at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Du må SØKE hvis:

  • Mer enn 20 cm dybde
  • Medfører terrenginngrep eller nedgraving
  • Medfører tilkobling til avløpsanlegg

Må du søke om dispensasjon?

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.