Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du å få klarlagt og/eller merket grensene for din eiendom, kan du enten bestille Oppmålingsforretning eller Teknisk grensepåvisning.

Oppmålingsforretning

Ved oppmålingsforretning etter Matrikkelloven klarlegges, merkes, måles og kartfestes eksisterende grenser og rettigheter for fast eiendom.

Gå til: Overføring av mindre areal ved grensejustering

Gå til: Oppmålingsforretning

Teknisk grensepåvisning

Ved teknisk grensepåvisning merkes og stikkes grenser ut i terrenget som tidligere er klarlagt ved oppmålingsforretning eller tilsvarende. Grensene settes ut fra matrikkelen.

Gå til: Oppmålingstjeneste - teknisk grensepåvisning