Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du anlegge kommunaltekniske anlegg som skal eies og vedlikeholdes av det offentlige, eller vedlikeholdes som felles private anlegg, kan du kreve å få utlegg refundert etter reglene i plan- og bygningslovens bestemmelser.

Hva gjør jeg?

Det forutsettes at:
  • Anlegget må være godkjent av fagetat/bestemmende myndigheter
  • Anlegg ikke er påbegynt
  • Ligger i et område som er omfattet av godkjent reguleringsplan.