Refusjon - kommunaltekniske anlegg

Skal du anlegge kommunaltekniske anlegg som skal eies og vedlikeholdes av det offentlige, eller vedlikeholdes som felles private anlegg, kan du kreve å få utlegg refundert etter reglene i plan- og bygningslovens bestemmelser.

Hva gjør jeg?

Det forutsettes at:

  • Anlegget må være godkjent av fagetat/bestemmende myndigheter
  • Anlegg ikke er påbegynt
  • Ligger i et område som er omfattet av godkjent reguleringsplan.

  • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: