Sette opp skilt og reklame

Skal du sette opp skilt og reklameinnretninger kan det være søknadspliktig. Bergen har vedtekter om skilt og reklame som er strengere enn de nye byggereglene fra1. juli 2015.

I deler av Bergen kan det også være arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye byggereglene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Sjekk om du slipper å søke

Du slipper å søke hvis:

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Må du søke om dispensasjon?

Informasjon og søknadsskjema (pdf)

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.

Spørsmål

  • Har du spørsmål om kulturmiljø og antikvariske forhold:
    Henvend deg til Byantikvaren
  • Har du spørsmål om fredede bygg eller kulturminneloven: Henvend deg til Riksantikvaren

  • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: