Slå sammen eiendommer

Har du flere eiendommer som grenser til hverandre og ønsker å slå disse sammen til en, kan du kreve å få disse eiendommene sammenslått.

Sammenslåing

Kriterier:
  • Eiendommene grenser til hverandre
  • Eiendommene må ha samme eier/hjemmelshaver
  • Kolliderende panteheftelser må avklares

Gå til: Sammenslåing av eiendom

  • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: