Gå tilbake til:
Du er her:

Når hele eller deler av en bygning blir brukt til annet formål enn tidligere godkjenninger, er dette søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven PBL § 20-1.

Du SLIPPER å søke hvis:

  • Endring innen beslektet næringsformål
  • Forutsatt at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Du må SØKE hvis endringen er:

  • Ikke beslektede næringsformål
  • Fra bolig til næringsformål eller fra næring til boligformål
  • Fra fritidsbolig til bolig
  • Fra kjeller, loft eller bod til bolig

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Må du søke om dispensasjon?

Du kan sende inn søknad på egen hånd hvis:

  • Endringen er fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel ta i bruk kjeller eller loft til beboelse der brannsikkerhet er ivaretatt.
  • Tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke med profesjonell hjelp?

Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.