Gå tilbake til:
Du er her:

Fra 1. juli 2015 kan du gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om byggetillatelse. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Bor du innenfor området spesialområde bevaring, kan du som hovedregel ikke gjøre fasadeendringer uten å søke først. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Vurdering av hva som er mindre fasadeendringer er avhengig av bygningens karakter, hustype, alder, plassering mm.
Dersom bygningen har en fasade med spesielle kvaliteter som bør tas vare på, kan selv små inngrep endre bygningens karakter. Da må du søke. Lovgiver har ment at unntaksbestemmelsen skal brukes med omtanke, noe som antyder en streng tolkningspraksis.

Hvis fasadeendringen er en konsekvens av innvendig ombygging der det blir laget ny leilighet/boenhet eller at planløsningen blir vesentlig endret vil du også måtte søke om fasadeendringen.

Sjekk om du kan være din egen byggesaksbehandler eller om du må søke til oss.

Du SLIPPER å søke hvis endringen er:

For eksempel kan du:
 • Sette inn og fjerne mindre kjellervinduer og takvindu
 • Skjære ned en vindusåpning til en døråpning hvis du ikke endrer bredden
 • Endre fra dør til vindu med samme bredde
 • Skifte ut vinduer og dører til nye av lik utseende
 • Lage altaner som er understøttet og ikke endrer bygningens karakter
Vi ber deg ta kontakt med oss hvis du vil gjøre andre fasadeendringer, eller er i tvil om du må søke eller ikke.

Du må SØKE hvis endringen er:

 • Vesentlig fasadeendring der du endrer bygningens karakter
 • Fasadeendring på verneverdige hus

Du kan sende inn søknad på egen hånd hvis endringen for eksempel er:

Mindre fasadeendringer som for eksempel nye takvinduer som ikke berører bærende konstruksjoner.

Du må søke med profesjonell hjelp hvis du for eksempel vil bygge:

 • Karnapper og utkragede konstruksjoner
 • På bygg som arker og andre takoppbygg eller takoppløft
 • Terrasser som ikke ligger på bakken
 • Balkonger
 • Skifte ut dør eller vindu hvor lysflaten økes eller reduseres vesentlig
Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.).

Gå til: Søke om byggetillatelse med hjelp av fagfolk

Spørsmål

 • Har du spørsmål om kulturmiljø og antikvariske forhold:
  Henvend deg til Byantikvaren
 • Har du spørsmål om fredede bygg eller kulturminneloven: Henvend deg til Riksantikvaren