Gå tilbake til:
Du er her:

Har du vannmåler kan du registrere målerstanden her.

Er du husholdningsabonnent kan du velge om du vil ha målt eller stipulert forbruk. Med vannmålerkalkulatoren kan du se om det lønner seg med målt forbruk for deg.

 Næringsabonnenter og næringseiendommer  skal ha installert vannmåler og betale årsgebyrets forbruksdel etter målt forbruk.

 

Pris

Vi beregner vannforbruket i fem deler:

  • Abonnementsgebyr vann
  • Abonnementsgebyr avløp
  • Forbruksgebyr vann
  • Forbruksgebyr avløp
  • Gebyr for leie av vannmåler (årlig)

Abonnementsgebyret beregnes med bakgrunn i byggets bruksareal (BRA), som er det arealet som ligger innenfor omsluttende vegger.

Vannmåleren er kommunens eiendom og blir bekostet av kommunen. Er du husholdningsabonnent må du regne inn årlig leie av vannmåler når du skal vurdere om det lønner seg med målt forbruk. Installasjon må bekostes av abonnenten og utføres av et godkjent foretak.

Fordeling av vann- og avløpsgebyr mellom de ulike seksjonene er kommunen uvedkommende. Det samme gjelder fordeling av gebyr mellom flere leietakere.

Kriterier og vilkår

Vannmålerinstallasjoner skal utføres av et godkjent foretak, og vannmåleren skal installeres etter Bergen kommune sin Norm for vannmålerinstallasjoner. Vi bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåleren.

For eiendommer med flere bruksenheter (seksjonerte fleretasjes bygninger, blokker og lignende) vil vi forholde oss til hovedmåler montert ved hovedinntaket før første koblingsledning.

Du er selv ansvarlige for årlig avlesning og forbruk. For å oppdage eventuelle lekkasjer tidlig er det lurt å lese av vannmåler jevnlig (uke eller måned).

Om søknadsprosessen

Ønsker du å gå over til målt forbruk, må du fylle ut søknadsskjema, som vil bli tatt hånd om av Vann- og avløpsetaten.

Når vi har behandlet og godkjent søknaden vil du få tilsendt en "Vannmåler-pakke". Her får du informasjon og alle skriv som er nødvendig for å få installert vannmåler. Bindingstid ved overgang til målt forbruk er ett år.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.