Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Utskriftsvennlig versjon

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Målgruppe

Personer med økonomiske problemer / gjeldsproblemer, for eksempel:
- Enslige forsørgere
- Bidragsytere
- Trygdede
- Vanlige familier
- Sosialklienter
- Innvandrere

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste ligningsattest
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte kommunens sosialtjeneste ved ditt lokale Nav kontor. kontakt din sosialtjeneste. Du kan også henvende deg til den sentrale gjeldsrådgivningstjenesten som du finner ved Nav Bergenhus, Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Publisert: 21.09.2012 | Oppdatert: 27.04.2015 | Gyldig til: 17.09.2015
 • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: