Gå tilbake til:
Du er her:

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning.

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du:

 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser til å dekke nødvendige behov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din
 • forventer/opplever nedgang i inntekt

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).

Hva slags hjelp kan du få?

Bergen kommune og NAV lokalt kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har så mye gjeld at det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Kriterier og vilkår

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, skal de henvise videre til noen som har denne kompetansen.

Om søknadsprosessen

Bergen kommune og NAV lokalt tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.

Du kan ta kontakt med den byomfattende gjeldsrådgivningstjenesten på NAV Bergenhus, eller med økonomisk rådgiver ved ditt lokale Nav kontor.

Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen kommune finner du i Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen.

E-post - Telefon 55 55 33 33, tastevalg 1 

Send ikke sensitive personopplysninger på epost.

Lokale NAV kontor:

NAV Arna sosialtjeneste

NAV Bergenhus sosialtjeneste

NAV Fana sosialtjeneste

NAV Fyllingsdalen sosialtjeneste

NAV Laksevåg sosialtjeneste

NAV Ytrebygda sosialtjeneste

NAV Årstad sosialtjeneste

NAV Åsane sosialtjeneste

Økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon og vedlegg.

Vedlegg

Relevante vedlegg som en tar med til gjeldsrådgiver er:

 • Utskrift av ligning
 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Saksbehandling

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver.

Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.