Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivssentralen gir tilbud til personer som har overvekt og som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. Mål med tilbudet er bedre helse gjennom gode levevaner.  Endring av vaner er utfordrende og krever systematisk innsats over tid. Frisklivssentralen bidrar med kunnskap og støtte for at du skal lykkes med din endringsprosess.

Tjenesten har fortløpende rekruttering og ukentlige inntaksmøter der henvendelser og henvisninger vurderes.

Oppfølgingstilbudet er sammensatt av individuelle samtaler, grupper, undervisning og trening/aktivitet (unntak spesifisert senere). Deler av tilbudet er obligatorisk for å legge til rette for refleksjon rundt og struktur i egen endringsprosess.

Oppfølging forutsetter oppmøte til avtaler, individuelt og grupper.
Manglende oppmøte kan medføre at tilbud avsluttes.

Voksne deltagere 18 - 60 år

For voksne deltagere (18 - 60 år) starter oppfølging med innkalling til informasjonsmøte hvor det informeres om oppfølgingstilbudet. I etterkant av informasjonsmøtet kan en melde seg på refleksjonssamlinger.
Dette er et obligatorisk gruppetilbud som går over 2 ganger a 2 timer.

Etter refleksjonssamlingene vil alle få tilbud om individuell samtale(r) med veileder.
I samtalen er det fokus på deltagers mål og plan for livsstilsendring (skriftlig).
Veileder og deltager avtaler videre oppfølging og deltagelse på ulike tilbud.
Oppmøte til påfølgende oppfølgingssamtale og avslutningssamtale er obligatorisk.
Mer informasjon om tilbud i egen aktivitetsoversikt.

Unge voksne, 18 - 25 år

Frisklivssentralen har utvidet tilbudet til unge voksne:

 • Kurs i mestring av depresjon for ungdom (DU)

 • Røyke-/snusesluttkurs for ungdom

 • Livsstilskurs for ungdom

  Gruppetilbudet suppleres ved behov av individuelle samtaler.

  Det rekrutteres forløpende til de ulike gruppene som starter opp når det er nok deltagere.

  Andre gruppetilbud - livsstilskurs 2016

  Frisklivssentralen tilbyr gruppebaserte kurs innenfor livsstilstemaer og endringsarbeid tilpasset følgende målgrupper:

  Livsstilskurs for voksne 60 år+
  Tilbud til deltagere som er over 60 år, henvist fra lege eller ved egenerklæring.
  Gruppene vil starte opp når vi har 10 - 12 deltagere, fortløpende rekruttering.
  Det øvrige tilbudet, inklusiv trening, vil ikke være tilgjengelig for denne aldersgruppen.
  Frisklivssentralen vil være behjelpelig med å videreformidle aktuelle deltagere til annet treningstilbud i Bergen, for eksempel seniortrening.

  Livsstilskurs for deltagere som trenger tolk
  Tilbud til deltagere som trenger tolk.
  Gruppene vil starte opp når vi har 8 - 10 deltagere, fortløpende rekruttering.

Kontaktinfo til Frisklivssentralen

Pris

Frisklivssentralens tilbud og tjenester er gratis.

 

Kriterier og vilkår

Frisklivssentralen gir tilbud til personer over 18 år med bostedsadresse i Bergen kommune som:

 • har KMI 25- 35, og står i fare for å utvikle eller har diabetes 2 og/eller høyt blodtrykk
 • har KMI 35-40 uten tilleggssykdom
 • ønsker å slutte med røyk eller snus

Frisklivssentralen gir ikke tilbud til personer som:

 • har KMI over 35 med tilleggssykdom eller KMI over 40
 • har alvorlig psykisk sykdom
 • trenger ledsager

Tilbudet ved Frisklivssentralen er i hovedsak gruppebasert. Det er viktig at opplysningene som blir
gitt i egenerklæringsskjema er korrekte for å sikre faglig forsvarlig oppfølging av den enkelte deltager.
Er du usikker på om du er i stand til å delta på Frisklivssentralens tilbud på grunn av helsemessige
forhold, fysisk og/eller psykisk, eller det er lenge siden du har vært til lege, bør oppfølging ved Frisklivssentralen drøftes med fastlegen din.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Frisklivssentralen i Bergen kommune dersom du har spørsmål om tilbudet. Ønsker du oppfølging fra Frisklivssentralen,fyller du ut egenerklæringsskjemaet og sender dette i posten til Frisklivssentralen. Frisklivssentralen vil kalle deg inn til samtale etter at skjema er mottatt. Fastlege kan også henvise til Frisklivssentralen som tidligere (ved å bruke legeopplysningsskjemaet).

Se også:

Helsedirektoratets nettside med råd for et sunt kosthold

Nettside for bergensere som vil endre livsstil

Bergen kommunes aktivitetskalender