Gå tilbake til:
Du er her:

Oppfølgingstilbud til familier

Frisklivssentralen gir tilbud til familier med barn som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer. Vi tilbyr individuelle samtaler for foreldre på dagtid, og kurstilbud for både barn og foreldre på ettermiddag/kveldstid.

Oppfølging vektlegger refleksjon over valg, muligheter og ansvar for god helse for barnet og hele familien.

All oppfølging ved Frisklivssentralen er gratis.

For å få oppfølging fra Frisklivssentralen må du snakke og forstå norsk. 

Individuell oppfølging omfatter samtale med foresatte og veileder. Vi har ikke individuelle samtaler med barn. Vi har fokus på informasjon om Frisklivssentralens tilbud, og legger vekt på å avklare hva som er viktig i en endringsprosess for familien.
Videre oppfølging med samtaler og/eller kurs avtales med veileder.

Ved å takke ja til oppfølging forplikter foresatte til å møte opp på de tilbudene de har meldt seg på. Manglende fremmøte kan medføre at familien mister tilbudet fra Frisklivssentralen. Familier som kun ønsker å delta på kurs, har mulighet til det.

Livsstilskurs for familier/foreldre:

  • Kurset har 3 samlinger på 2- 3 timer. Barnet er med på en av samlingene.
  • Kurset omfatter både teori og praktisk matlaging.
  • Mer om tema (se liste under)
  • Kursene tilpasses målgruppen og settes opp vår og høst.

Tema for oppfølging hos Frisklivssentralen (Individuelt og/eller kurs):

  • Kunnskap om livsstilsendring
  • Teori om de nasjonale rådene for kosthold, fysisk aktivitet og søvn
  • Grensesetting
  • Ansvar og valgmuligheter
  • Familieprosjekt
  • Planlegging i hverdagen

Trening og aktivitet:
I tråd med de nasjonale føringene for fysisk aktivitet anbefaler vi at foresatte legger til rette for at barnet ukentlig deltar på minimum to til tre aktiviteter som gir barnet mulighet til fysisk med moderat til høy intensitet.

Familien kan selv velge om denne aktiviteten skal foregå i barnets nærmiljø eller om de ønsker å delta på tilbud som Frisklivssentralen kan henvise til:

«Gøy med gym», Barnas fysioterapisenter i Solheimsviken
mandag og onsdag på ettermiddagstid

«Sprek Viking», Vikinghallen på Bryggen
tirsdag og torsdag på ettermiddagstid

Tilbudet finansieres av Idrettsservice, Bergen kommune, og er gratis i ett år for familier som får oppfølging fra Frisklivssentralen. Familier som ikke ønsker oppfølging fra Frisklivssentralen, men som likevel ønsker aktivitetstilbudet, kan delta i gruppene mot å betale semesteravgift.

Ta kontakt med Frisklivssentralen hvis du ønsker å å delta på våre oppfølgingstilbud. Du kan også bli henvist fra skolehelsetjenesten/fastlege.

Mer informasjon finner du i kursoversikten for våren 2017 (nederst på denne siden ) og på temasiden Friskere bergensere.