Gå tilbake til:
Du er her:

Livsstils- og mestringskurs for unge voksne 17 - 25 år

Frisklivs- og mestringssenteret gir tilbud til personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.
Deltagere må ha bostedsadresse i Bergen kommune

Levevaner etableres i ungdomsårene. Kunnskap er nødvendig for å kunne planlegge og etablere gode rutiner/vaner. 
Frisklivs- og mestringssenteret har både individuelle og gruppebaserte tilbud til denne aldersgruppen med temaer innenfor:

 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Tobakk
 • Søvn
 • Endring og mestring
   

Mål med kurs, undervisning og samtaler:

 • Å gi kunnskap og verktøy for å legge til rette for å etablere gode levevaner
 • Å reflektere over egne valg og muligheter for å legge til rette for varig endring

Faste kurs for unge voksne:

 • Mestringskurs for ungdom, DU, 20-25 timer
 • Livsstilskurs 4 - 9 timer

Kurs og individuell oppfølging er gratis.
Kursene som settes opp på kursplanen gjennomføres i Frisklivs- og mestringssenterets lokaler i Strandgaten 7.  Vanligvis er det 8 - 12 deltagere på kursene. 
Kursene annonseres og har påmelding på e-post eller mobil.

Kursholdere er sertifiserte (Helsedirektoratet) og kunnskapsformidlingen baseres på nasjonale råd og føringer.

 Andre kurs:

 • Søvn
 • Sluttekurs (røyk og snus)

Vi setter opp kurs etter behov/nok påmeldte.

Frisklivs- og mestringssenteret kan gjennomføre kurs og undervisning innenfor ulike livsstilsområder for unge voksne på bestilling.  Dette forutsetter kapasitet i ønsket tidsrom.
Kontakt tjenesten for mer informasjon.

Tilbud til ungdom under 17 år:

 • Snuse/røykeslutt i gruppe eller individuelt
 • Foreldre kan få individuell oppfølging eller delta på foreldrekurs 

Ta kontakt med Frisklivs- og mestringssenteret hvis du ønsker å delta på tilbudene våre.

Les mer om tilbudene våre her.