Gå tilbake til:
Du er her:

Oppfølgingstilbud til voksne (18 år+)

Frisklivs- og mestringssenteret gir tilbud til personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.
Deltagere må ha bostedsadresse i Bergen kommune.

Oppfølgingstilbudene er både individuelle og gruppebaserte med temaer innenfor:

  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Tobakk
  • Søvn
  • Endring og mestring

Fokus er bedre helse og mestring gjennom endring av levevaner. Målsetting med oppfølgingen er å formidle kunnskap og verktøy for å kunne etablere gode levevaner og mestre hverdagen.
Kursene gjennomføres på dag- og kveldstid. Individuelle samtaler gjennomføres i arbeidstiden på
dagtid. All oppfølging vektlegger refleksjon over egne valg,muligheter og ansvar for egen helse.

Kurs for deltakere 17 - 59 år:   Livsstilskurs, mestringskurs, røyke- og snusesluttkurs, søvnkurs, individuelle samtaler og trening for voksne med overvekt.

Kurs for deltakere over 60 år:            
Livsstilskurs, røyke- og snusesluttkurs og søvnkurs. Individuelle samtaler vurderes i forbindelse med deltagelse på livstilskurs. Frisklivs- og mestringssenteret har ikke trening for denne aldersgruppen, men er behjelpelig med å videreformidle til seniortrim og annet trim og treningstilbud i Bergen kommune.

Treningstilbud:
Frisklivs- og mestringssenteret har treningstilbud til voksne med overvekt (KMI< 40/35 med sykdom).
Egenandel er 500 kr for tre måneder. Tilbudet er avgrenset til 6 måneder. Trening gjennomføres hos Sissels i Fyllingsdalen. Oppstart på trening første uke i hver måned. Det er stor pågang til trening og derfor noe ventetid. For å delta på trening må det gjennomføres kondisjonstest. Dette avtales med veileder.

Påmelding
Du kan kontakte Frisklivs- og mestringssenteret ved å sende inn egenerklæringsskjema (se lenke under) eller henvises av fastlege.

Les mer om våre tilbud her.

Pris

Individuell oppfølging med veileder er gratis. Noen kurs har egenandel.