Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettsaktiviteter for flerkulturelle

Idrettsservice samarbeider med idrettslag og andre frivillige organisasjoner for å tilrettelegge for at flerkulturelle blir kjent med og inkluderes i idrettsaktiviteter i sitt nærmiljø. Dette skjer gjennom skoleprosjekter, svømmekurs, faste fritidstilbud og arrangementer rundt i de ulike bydelene. Tjenestene til Idrettsservice varierer fra å jobbe med integreringsprosjekter, til støtte til tiltak og ulike arrangementer.

Pris

Ulike priser på medlemskap/kontingent. Noen tilbud er også gratis å delta i. Dette gjelder både faste aktiviteter og arrangementer.

Kriterier og vilkår

For å delta må en følge de retningslinjer hver aktivitet innehar. Det kan være kontingent og medlemskap i klubb til interne regler.

Om søknadsprosessen

Det kan søkes om midler til idrettsaktivitet for flerkulturelle. Integreringsarbeid vil bli prioritert.
 

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Søknad sendes til

Søknadene sendes elektronisk til Idrettsservice ved aktivitetsavdelingen.

 

Saksbehandling

14 dager.

Saksbehandlingstid

14 dager

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.