Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivssentralen tilbyr oppfølging til familier med barn i alderen 6-11 år som har
overvekt. Fokus er bedre helse gjennom gode levevaner. Foresatte er viktige rollemodeller og tilrettelegger hverdagen for barna sine. Tilbudene ved Frisklivssentralen er derfor i hovedsak rettet mot foresatte og ikke direkte mot barnet.
Oppfølging fra Frisklivssentralen innebærer et forpliktende samarbeid mellom familie, Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten. Vi forventer at foresatte møter til avtalte tider og at barnet er fysisk aktivt i oppfølgingsperioden.

Skolehelsetjenesten henviser familier som ønsker oppfølging til Frisklivssentralen.

Familier som trenger tolk
Frisklivssentralen gir ikke individuell oppfølging til familier som ikke snakker/forstår norsk. Foresatte som trenger tolk får tilbud om livsstilkurs i gruppe.
Gruppen(e) starter opp når det er rekruttert 8 - 10 familier (fortløpende rekruttering)

Individuell oppfølging omfatter:

 • Individuelle samtaler

  Foresatte blir kalt inn til samtale hvor de får informasjon om Frisklivssentralens ulike tilbud, og forventninger avklares. Hvis foresatte fortsatt ønsker oppfølging, utformes mål og plan for endring (skriftlig). Videre oppfølging, inklusiv samtaler, avtales med veileder.

  Ved å takke ja til oppfølging forplikter foresatte til å møte opp på de tilbudene de har meldt seg på. Manglende fremmøte kan medføre at familien mister tilbudet fra Frisklivssentralen

 • Livsstilskurs

Livsstilskurset er et komprimert gruppetilbud med temaer innenfor endring, struktur og levevaner. Kurset er rettet mot foresatte.

 • Familiekvelder

Foreldre og barn får mulighet til å melde seg på kveldssamlinger sammen med andre familier. Vi lager mat sammen, og barna samles om ulike aktiviteter mens foreldrene utveksler erfaringer.

 • Teoriundervisning

To timer undervisning innenfor temaene kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, grensesetting, sult og sug, søvn og stress.
Undervisningen foregår på kveldstid og har bindende påmelding.

 • Trening og aktivitet

Foresatte forplikter seg til å legge til rette for at barnet ukentlig deltar på minimum to aktiviteter som utfordrer barnet fysisk.
Familien kan selv velge om denne aktiviteten skal foregå i barnets nærmiljø eller om de ønsker å delta på tilbud som Frisklivssentralen henviser til:

Barnas fysioterapisenter «Gøy med gym»,
mandag og onsdag fra klokken 16.45 til klokken 17.30: barn cirka 5-8 år
mandag og onsdag fra klokken 17.45 til klokken 18.30: barn cirka 9-11 år

«Sprek Viking»,
tirsdag og torsdag fra klokken 18.00 til klokken 19.00

Tilbudet finansieres av Idrettsservice, Bergen kommune, og er gratis i ett år for familier som får oppfølging fra Frisklivssentralen.
Familier som ikke ønsker oppfølging fra Frisklivssentralen, men som likevel ønsker aktivitetstilbudet, kan delta i gruppene mot å betale halvårsavgift til arrangør.

Kontaktinfo til Frisklivssentralen

Helsedirektoratets nettside med råd for et sunt kosthold

Nettside for bergensere som vil endre livsstil

Bergen kommunes aktivitetskalender

Pris

Frisklivssentralens tilbud og tjenester er gratis.

Kriterier og vilkår

 Bergen kommune gir tilbud til familier med barn i alderen 6 - 11 år der:

 • Barnet har overvekt, dvs.  ISO KMI  > 25 < 35
 • Familien/foreldrene er motivert for livsstilsendring

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Frisklivssentralen i Bergen kommune dersom du har spørsmål om tilbudet. Kontakt skolehelsetjenesten hvis du ønsker oppfølging fra Frisklivssentralen. Skolehelsetjenesten sender henvisning til Frisklivssentralen som deretter kaller inn til samtale hvis barnet tilfredsstiller kriteriene for oppfølging.