Gå tilbake til:
Du er her:

Alle skoler og barnehager skal ha helsekvaliteter som sikrer barna sunne omgivelser. Dette gjelder faktorer som inneklima/luftkvalitet, belysning, lydforhold, sanitære forhold, psykososiale forhold og sikkerhet.
For å få helseverngodkjenning må skoler og barnehager oppfylle kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Avdeling for miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler og barnehager, og avdelingen gir helseverngodkjenning og kan også trekke helseverngodkjenninger. Avdelingen kan stenge hele eller deler av skoler og barnehager av helsemessige årsaker.
Både eldre og nye bygg skal godkjennes. Når en skole eller barnehage har fått helseverngodkjenning, så er den helseverngodkjent så lenge den oppfyller kravene.

Ved nyetablering må det først tas kontakt med Byrådsavdeling for barnehage og skole, Etat for byggesak og private planer og Fagavdeling barnehage og skole, før det søkes om helseverngodkjenning

Når det foretas endringer i drift og/eller bygningsmessige endringer må det søkes om ny godkjenning. Ledere/eiere av barnehager og skoler har  ansvar for dette.

Foruten Bergen kommune, har Avdeling for Miljørettet helsevern også ansvar for helseverngodkjenning i sju omegnskommuner i samarbeid med kommunelegene der.

Samarbeidspartnere:

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Etat for byggesak og private planer

Fagavdeling barnehage og skole

Etat for bygg og eiendom

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Avdeling for miljørettet helsevern for mer informasjon.

Foreldre har anledning til å klage på barnehager og skoler. Klagen skal rettes til Avdeling for miljørettet helsevern på forhold som de mener er kritikkverdige (i forhold til forskriften). Ved klager kommer avdelingen på tilsyn.

Lover og retningslinjer

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • virksomheten er regelmessig.
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer.
  • antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.

2. grunnskoler

3. videregående skoler.

Forskrifter