Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen jobber med å utbedre skolebyggene våre. Fremdeles er flere skoler som ikke har formell helseverngodkjenning. Her finner du en oversikt og kan lese mer om hva slik godkjenning betyr.

Alle skoler og barnehager skal sikre barna sunne omgivelser. Dette gjelder faktorer som inneklima/luftkvalitet, belysning, lydforhold, sanitære forhold, psykososiale forhold og sikkerhet.

For å få helseverngodkjenning må skoler og barnehager oppfylle kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Helsevernenheten i Etat for helsetjenester fører tilsyn med skoler og barnehager. Avdelingen kan gi og trekke helseverngodkjenninger. Den kan stenge hele eller deler av skoler og barnehager av helsemessige årsaker.

Når en skole eller barnehage har fått helseverngodkjenning, så er den helseverngodkjent så lenge den oppfyller kravene. Det må søkes om godkjenning ved nyetablering eller når det skjer endringer i drift eller bygg.

Skoler som ikke har helseverngodkjenning

På flere av skolene som står på listen er det planlagte byggeprosjekter, mens på andre skoler pågår det byggeprosjekter og noen er nylig avsluttet.

 • Alvøen - Byggearbeid pågår.
 • Christi Krybbe
 • Eidsvåg - Erstatningsskole ferdig - søknad sendt.
 • Garnes ungdomsskole
 • Haukedalen
 • Holen (ungdomsskole) - skolen er fraflyttet til erstatningsskole.
 • Hålandsdalen leirskole
 • Kirkevoll
 • Kjøkkelvik - Søknad om godkjenning sendt.
 • Kronstad
 • Loddefjord
 • Minde
 • Nordnes (avdeling Fana gymnas)
 • Paradis
 • Rolland
 • Storetveit
 • Ytre Arna

Merknader til listen over

I tillegg har følgende fullførte skoleprosjekter p.t. ikke formell godkjenning:

 • Nattland
 • Varden
 • Landås
 • Ulsmåg
 • Lynghaugparken erstatningsskole 1
 • Lynghaugparken erstatningsskole 2