Gå tilbake til:
Du er her:

Miljørettet Helsevern i Etat for helsetjenester fører tilsyn med at regelverket blir fulgt og foretar inspeksjoner av serveringssteder. Dersom du er blitt plaget av tobakksrøyk på utesteder i Bergen kan du kontakte oss. Det er også viktig at du som kunde gjør virksomheten oppmerksom på at du ønsker og har rett på et røykfritt miljø.

Fra 1. juni 2004 er det innført ny Røykelov som innebærer at landets serveringssteder fra dette tidspunktet skal være røykfrie.

Hovedbegrunnelsen bak lovendringen er et bedret arbeidsmiljø for ansatte i serveringsbransjen.

Lovendringen gjelder for steder som serverer mat eller drikke og som samtidig er et arbeidslokale eller et lokale hvor allmennheten har adgang. På slike steder er det ikke tillatt å røyke.

Loven åpner heller ikke for å opprette ubetjente røykerom for gjestene.

Uteservering er imidlertid ikke omfattet av regelverket. Det går likevel en grense mellom uteservering med overbygg, lé-vegger osv, og det som må defineres som et lokale etter loven.

Formålet med reglene er å beskytte mot passiv røyking. Dersom overbygningen eller lignende er av en slik karakter at området ikke får en utlufting tilsvarende utendørs områder, vil dette være et argument for at loven gjelder.

Det er eier, eller den som disponerer lokalene, som har ansvar for at bestemmelsene blir overholdt.

Se også: Arbeidstilsynet