Gå tilbake til:
Du er her:

Rotteplage

Avdeling for miljørettet helsevern gir veiledning om bekjempelse av skadedyr og fører tilsyn med skadedyrutrydningsfirmaer. Tilsynet skal sikre at befolkningen ikke blir utsatt for unødig risiko ved bekjempelse med kjemiske midler og andre metoder. Avdelingen kan foreta granskning, gi pålegg om retting og stansing dersom det avdekkes avvik fra kravene i forskrift.

Både eiere og brukere av bygning/eiendom har plikt til både å forebygge og å bekjempe eventuell forekomst av skadedyr.

Råd om bekjempelse av skadedyr