Gå tilbake til:
Du er her:

Legionella er en bakterie med flere underarter. Bakterien er vanlig i våte miljøer i naturen. Bakterien overføres ved luftsmitte, dvs at bakterien trekkes ned i lungene gjennom å puste inn aerosoler som inneholder bakterien. VVS-anlegg som kjøletårn, dusjanlegg og boblebad regnes som de viktigste smittekildene, men også andre kilder som avgir aerosoler kan overføre bakterien. Legionella kan gi legionærsyke. Denne gir alvorlig lungebetennelse som i mange tilfeller resulterer i død.

Hvert år smittes mennesker av denne sykdommen i Norge, uten at man alltid finner kildene. Det har vært større utbrudd av sykdommen i Stavanger i 2001 og i Sarpsborg i 2005 som resulterte i flere døde. Dette har ført til at problemet er blitt satt på dagsorden og at regelverket er blitt innskjerpet.

Avdeling for miljørettet helsevern har registrert alle boblebad, kjøletårn og luftskrubbere som bruker ferskvann som kjølemedium. Eier av anleggene har ansvar for forsvarlig drift og rengjøring, mens Avdeling for miljørettet helsevern fører tilsyn med disse hvert år.

Eiere av kjøletårn, skrubbere og boblebad skal bruke meldeskjema for å melde til kommunen ved Avdeling for miljørettet helsevern.

Alle andre virksomheter som har innretninger som kan spre legionella (for eksempel badeanlegg, skoler, helseinstitusjoner) har selvstendig ansvar for gjennom gode rutiner og ettersyn å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig.

Alle kan selv forebygge legionella i egen bolig ved å holde rett temperatur på varmtvannet, og ved jevnlig rengjøring og desinfeksjon av dusjhoder.
Les mer om forebygging av hjemmet på folkehelseinstituttet sine nettsider.