Gå tilbake til:
Du er her:

Miljørettet helsevern fører tilsyn med stråling og hygiene i solarium. Avdelingen skal sikre forsvarlig strålebruk og forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse ved blant annet å kontrollere at solsengene har UV-rør som er lovlige, riktig merket og med opplysning om anbefalt soltid. Det er forbudt for virksomheter å tilby solarier til personer under 18 år.

Hygienekravene skal sikre brukerne tilfredsstillende hygieniske forhold og hindre overføring av smittsomme sykdommer. Vi krever at solariene tilbyr brukerne mulighet for håndvask, og at selvbetjente solstudioer har tilstrekkelig utstyr for renhold av sengene mellom hver bruker. I tillegg må solsentrene ha en renholdsplan som sikrer at lokalene, ventilasjonsanlegg og sengene renholdes tilfredsstillende.

Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet når det gjelder stråling i solarier i Bergen. 

Se også: Statens Strålevern

Kriterier og vilkår

Eiere har meldeplikt til avd. for Miljørettet helsevern ved oppstart.

Om søknadsprosessen

Eiere av solarium skal melde fra om etablering til Miljørettet helsevern som vil foreta tilsyn.