Gå tilbake til:
Du er her:

Ved helsestasjonen kan du få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0 -5 år.

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Du kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt eller i grupper.

Følgende faggrupper er tilknyttet helsestasjonstjenesten i alle bydeler: Jordmor, helsesøster, psykolog og lege.

Helsestasjonen samarbeider med, eller kan henvise til, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten m.fl.

Hvis du er usikker på hvilken helsestasjon dere hører til, ta kontakt med en av helsestasjonene i bydelen du bor i.

Familier med barn som flytter til kommunen, oppfordres til å ta kontakt med den helsestasjonen de hører til. 

Se også kontaktinfo og visning i kart til den enkelte helsestasjon. 

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Tjenesten gjelder for personer i aldersgruppen 0 - 5år. Foresatte kan selv ta kontakt med sin helsestasjon.

Om søknadsprosessen

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk.  Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige undersøkelser av barnet. 

Klagemulighet

  • Ta først kontakt med tjenesteyteren
  • Hvis klagen ikke fører frem, ta kontakt med resultatenhetsleder

Som mottaker av tjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen i Hordaland på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sendes først til kommunen v/ resultatenhetsleder slik at saken gis mulighet til å bli løst på lavest nivå.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.