Gå tilbake til:
Du er her:

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år

Barnet ditt vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn. Formålet med helsestasjonstjenesten er å forebygge sykdom og ivareta barnets helse.

Småbarnsforeldre er opptatt av blant annet amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, barnestell, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek. På helsestasjonen kan du spørre våre fagfolk om det du lurer på. Vi tilbyr veiledning individuelt eller i grupper.

Alle helsestasjoner har helsesøster, jordmor, psykolog og lege.

Ved behov formidler helsestasjonen kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Nyinnflyttede barnefamilier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel.

Finn din helsestasjon.

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Tjenesten gjelder for personer i aldersgruppen 0-5 år.

Om søknadsprosessen

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Du er velkommen til å ta kontakt med din helsestasjon før dette dersom du har spørsmål, eller dersom helsestasjonen ikke tar kontakt innen de første dagene etter hjemkomst.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke har fått den hjelp og oppfølging du trenger, har du mulighet til å klage.

Ta først kontakt med helsestasjonen. Hvis klagen ikke fører frem, ta kontakt med lederen for bydelens helsestasjonstjeneste.

Dersom det er selve utførelsen av tjenesten du vil klage på, kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helse- og sosialavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland. Klagen sendes først til kommunen ved leder for helsestasjonstjenesten i bydelen. Dersom du ikke får medhold, kan du sende klagen videre til Fylkesmannen.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning, dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.