Gå tilbake til:
Du er her:

Alle grunnskoler og videregående skoler skal ha tilgang på skolehelsetjeneste. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte. De gjennomfører også helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Se program for skolehelsetjenesten under relatert informasjon nederst på denne siden.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om et program for helseopplysning og om elevenes lærings- og arbeidsmiljø.

Skolehelsetjenesten samarbeider med og kan henvise til psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten, barneverntjenesten m.fl.

Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd.

Skolehelsetjenestens vaksinasjonsprogram følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Første vaksinasjon etter skolestart er etter godkjenning fra Folkehelseinstituttet flyttet fra 2. til 1. trinn.

Foresatte for elever under 16 år, vil få skriftlig melding om tidspunktene for vaksinasjoner.

Hvis du lurer på hvilke vaksiner du eller barnet ditt har fått eller vil ha utskrift av vaksinasjonskort, kan du gå inn på «Mine vaksiner»

Fra og med skoleåret 2009/2010 ble jenter tilbudt vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine) i 7. klasse. Fra og med skoleåret 2018/2019 får også gutter på 7. trinn tilbud om HPV-vaksine.
Her finner du mer informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, og her finner du informasjon om selve vaksinen.

Foresatte og elever får tilsendt informasjonsbrosjyre om HPV-vaksine, samt eget samtykkeskjema.

Fra 2016 er HPV vaksine et gratis tilbud til alle jenter født 1991 og senere. Her ser du hvor du kan få HPV-vaksine

Mer informasjon om skolehelsetjenesten lokalt ligger som oftest på skolens egne nettsider. Finn din skole her:
Grunnskolen i Bergen 
Videregående skoler

Skolehelsetjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Du er skoleelev og under 20 år.

Om søknadsprosessen

Skolehelsetjenesten tar kontakt med elevene for at de skal få sin rettmessige helseundersøkelse og vaksiner i basisprogrammet. I tillegg kan den enkelte elev og dennes foreldre ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Klagemulighet

Om vi ikke oppfyller våre forpliktelser:

  • Ta først kontakt med tjenesteyteren
  • Hvis klagen ikke fører frem, ta kontakt med resultatenhetsleder

Som mottaker av tjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen i Hordaland på selve utførelsen av tjenesten. Klagen først sendes til kommunen v/ resultatenhetsleder slik at saken gis mulighet til å bli løst på lavest nivå.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.