Gå tilbake til:
Du er her:

Trygg på to bein

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergen kommune har et forebyggende tilbud til eldre hjemmeboende personer som er i risikogruppen for fall.  Hensikten er at eldre skal opprettholde best mulig funksjon, og få tilrettelagt sitt hjem slik at fall forebygges.

I grupper på 8 - 10 personer trenes styrke og balanse to ganger i uken over en periode på tre måneder. Gruppene ledes av fysioterapeut. De har to nivå, en for personer som bruker ganghjelpemidler og en for de som går uten. Deltakerne får tilbud om  hjemmebesøk fra ergoterapeut for kartlegging av omgivelsene, og råd og veiledning om hvordan man kan gjennomføre de daglige aktivitetene i hjemmet uten å utsette seg for fallfare.

For opplysninger om tilbudet, ta kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i din bydel:

Arna og Åsane
Fana og Ytrebygda
Fyllingsdalen og Laksevåg
Bergenhus og Årstad

Pris

Det egenandel på dette tilbudet. For undersøkelse og 24 ganger gruppetilbud blir summen på 2 498 kroner.

Behandling ved fysioterapeut hører inn under ordningen med frikort for egenandelstak 2. Denne ordningen ble automatisert fra 1. januar 2017. Frikort blir sendt i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Når egenandelstaket er nådd, vil fysioterapi være uten kostnad resten av året.

Kriterier og vilkår

De som ønsker å delta, må:

  • være motivert for å delta
  • være redd for å falle / ha falt tidligere
  • oppleve å ha problemer med balansen eller være ustø, men kan stå litt uten støtte
  • du må kunne delta i hele kursperioden
  • være i stand til å ta imot instruksjon, kunne svare på spørreskjema og organisere sin hverdag selv

De som søker om å få delta, må ha legeerkæring der det anbefales trening i gruppe.  I legeerklæringen må det gjøres en vurdering av mulige årsaker til balanseproblemene og ustøheten.

Beslektede tjenester