Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har innsatsteam som gir rehabiliteringstjenester til deg som nylig eller innen siste år, har fått påvist et hjerneslag eller en lett / moderat traumatisk hodeskade. Innsatsteamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere. Tjenesten utøves i ditt hjem, nærmiljø og ved dagrehabilitering i kommunale lokaler. Tjenesten kalles Rehabilitering utenfor institusjon.
Oppfølgingsperioden er tverrfaglig og individuelt tilpasset og kan inneholde kartlegging av funksjon, målrettet trening, veiledning til egentrening og aktivitet, samtale, mestring og motivasjon, sekundærforebygging relatert til hjerneslag og vurdering av behov for boligtilpasning.
Ved behov vil innsatsteamet samarbeide med forvaltningsenheten, spesialisthelsetjenesten, ergo- og fysioterapitjenesten, hjemmesykepleien, fastlegen, NAV, logoped, synspedagog samt andre tjenester.
Tjenesten tilbys på dagtid mandag til fredag. Oppfølgingen fra innsatsteamet er tidsavgrenset og kan ha ulik varighet vurdert ut fra behov.

Pris

Det er ingen egenandel på tjenesten.

Kriterier og vilkår

Tjenesten gis til personer som har hatt hjerneslag eller lett/moderat traumatisk hodeskade innen siste året.

Egentrening og egeninnsats er viktig for å få en god rehabiliteringsprosess. Innsatsteamet bistår deg i prosessen og setter opp en plan sammen med deg.

Om søknadsprosessen

Du må ikke søke om å få denne tjenesten. Du kan selv ta kontakt med innsatsteamet, eller du kan be helsepersonell (institusjon, fastlegen, ergo-fysioterapitjenesten, hjemmesykepleien) å henvise til dem.
Innsatsteamet er organisert under Ergo- og fyisoterapitjenesten i Bergen kommune. Teamet har ansvar for ulike geografiske deler av kommunen. Ta kontakt på følgende tlf-nummer / adresser:

Innsatsteam i Ergo - og Fysioterapitjenesten i Fana/Ytrebygda
(Base: Nesttun / Wollert Konowsplass 2, 1 etg)
Postadresse: Postboks 85 Nesttun, 5852 Bergen
Telefon: 55 56 18 70 / 94 50 79 60

Innsatsteam i Ergo - og fysioterapitjenesten Fyllingsdalen/Laksevåg
(Base: Fyllingsdalen)
Postadresse: Dag Hammarskjøldsveg 100 B, 5144 Fyllingsdalen
Telefon: 53 03 30 09 / 94 50 38 15

Innsatsteam i Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergenhus/Årstad
(Base: Engen)
 Postadresse: Håkonsgaten 1, 5015 Bergen
Telefon: 55 56 93 66 / 94 50 38 14

Innsatsteam i Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/ Åsane
(base: Åstveit)
Postadresse: Åstveitvegen 1, 5106 Øvre Ervik
Telefon: 53 03 51 50 / 40 90 64 57      


Epost: innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no

Klagemulighet

Den som søker helsehjelp kan påklage avgjørelsen  dersom det gis avslag eller dersom det menes at rettighetene ikke er oppfylt. Klage sendes til Helsetilsynet i fylket og klagen skal være skriftlig (jfr. Lov om pasientrettigheter § 7-2).

Relatert informasjon