Gå tilbake til:
Du er her:

Dette er et tilbud til personer i alle aldre, for eksempel hjemmeboende eldre som har vanskeligheter med å oppsøke fysioterapeuter, personer som bor på institusjon eller barn som trenger oppfølging i barnehage- eller skoletid.

Spesialisthelsetjeneste, fastlege og andre tjenesteytere i kommunehelsetjenesten kan henvise til ergo- og fysioterapeut.

Bergen kommunes ergo- og fysioterapitjeneste har avdelinger i alle bydelene:

Arna/Åsane 

Fana/Ytrebygda 

Fyllingsdalen/Laksevåg 

Bergenhus /Årstad

Ergo - og fysioterapitjenesten tilbyr behandling, trening og veiledning, hjelper til med tilrettelegging av omgivelsene i institusjon eller i hjemmet, og bistår med utvelging og tilpasning av hjelpemidler.

Ergo- og fysioterapitjenesten utfører sine tjenester i egne lokaler, eller vi oppsøker deg hjemme, på institusjon, skole eller barnehage.

Pris

Det er egenandel for kommunal fysioterapi, og du trenger henvisning for å benytte deg av tjenesten. Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav, betaler ikke egenandel. Les mer om egenandeler.

Ergoterapi er uten egenandel og henvisning. Kontakt ergo- og fysioterapitjenesten i din bydel for mer informasjon om denne tjenesten.

Kriterier og vilkår

Dette er en tjeneste for alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune. Tilbudet er først og fremst for personer som av helsemessige årsaker ikke kan oppsøke ergo- eller fysioterapeut, eller der tjenesten er en del av et helhetlig tjenestetilbud.

Om søknadsprosessen

Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmesykepleie) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette. 

Du kan også selv henvende deg til ergo- og fysioterapitjenesten for din bydel.

Fra 1. januar 2018 kan du uten henvisning kontakte avtalefysioterapeuter, og få behandling mot egenandel.

Avtalefysioterapeuter er private terapeuter som har avtale med Bergen kommune.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom forespørselen ikke kan avgjøres innen tre uker, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når vi venter å ha tatt stilling til forespørselen.

Klagemulighet

Dersom du mener at du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen. I klagen skal du oppgi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klagen sender du til den avdelingen som har behandlet saken.

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker hjelp til å fremsette klagen.

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender vi klagen videre til Helsetilsynet.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av en tjeneste.

Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til ergo- og fysiotjenesten hvor du har fått behandling, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg kommunen.