Gå tilbake til:
Du er her:

Fysioterapi

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Tjenesten kan blant annet bidra med:

  • undersøkelser
  • funksjonstrening/motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • gruppetrening
  • opptrening etter medisinske inngrep
  • veiledning, informasjon og undervisning

Pris

Voksne og barn over 16 år betaler egenandel for behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeut).

Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Frikort tak 2 gjelder fysioterapibehandling hos avtalefysioterapeut.

Oversikt over priser/egenandeler.

Kriterier og vilkår

Tilbudet gis til personer som har vært utsatt for skade, personer med belastningslidelser og kronisk syke.

Fra 1. januar 2018 kan du uten henvisning kontakte avtalefysioterapeuter, og få behandling mot egenandel.

Avtalefysioterapeuter er private terapeuter som har avtale med Bergen kommune.

Beslektede tjenester