Gå tilbake til:
Du er her:

Fysioterapi

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Tjenesten kan blant annet bidra med:

  • undersøkelser
  • funksjonstrening/motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • gruppetrening
  • opptrening etter medisinske inngrep
  • veiledning, informasjon og undervisning

Klikk her for å finne prisliste på egenandeler.

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Arna

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Bergenhus

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Fana

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Fyllingsdalen

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Laksevåg

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Ytrebygda

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Årstad

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Åsane

Pris

Voksne og barn over 16 år betaler egenandel for behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeut).

Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Frikort tak 2 gjelder fysioterapibehandling hos avtalefysioterapeut.

Kriterier og vilkår

Tilbudet gis til personer som har vært utsatt for skade, personer med belastningslidelser og kronisk syke.

Behandling gis etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Den enkelte må selv henvende seg til ønsket institutt.

Beslektede tjenester