Gå tilbake til:
Du er her:

Fysioterapi

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Tjenesten kan blant annet bidra med:

  • undersøkelser
  • funksjonstrening/motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • gruppetrening
  • opptrening etter medisinske inngrep
  • veiledning, informasjon og undervisning

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Arna

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Bergenhus

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Fana

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Fyllingsdalen

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Laksevåg

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Ytrebygda

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Årstad

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Åsane

Pris

Trygden yter hel eller delvis støtte til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd. Pasienten betaler egenandel avhengig av diagnose.  Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år. Voksne og barn over 12 år, betaler egenandel frem til man har nådd beløpsgrense for frikort fra folketrygden.

Noen diagnoser gir rett til fri behandling.

Kriterier og vilkår

Tilbudet gis til personer som har vært utsatt for skade, personer med belastningslidelser og kronisk syke.

Behandling gis etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Den enkelte må selv henvende seg til ønsket institutt.