Gå tilbake til:
Du er her:

Trygg på to bein

Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune har et forebyggende tilbud til eldre hjemmeboende personer som er i risikogruppen for fall.  Hensikten er at eldre skal opprettholde best mulig funksjon, og få tilrettelagt sitt hjem slik at fall forebygges.

Tilbudet bygger på trening av styrke og balanse i egne grupper på 8 - 10 personer under ledelse av fysioterapeut.  Treningen forgår to ganger i uken over en periode på tre måneder.  Det er to ulike typer treningsgrupper, en gruppe for de som er avhengig av hjelpemidler for å kunne gå og en gruppe for de som kan gå uten hjelpemidler.

I tillegg til trening vil ergoterapeut vurdere nødvendig tilrettelegging av bolig slik at fall kan forebygges.  Ergoterapeuten vil kartlegge omgivelsene, og gi råd og veiledning om hvordan man kan gjennomføre de daglige aktivitetene i hjemmet uten å utsette seg for fallfare.

Kriterier og vilkår

De som ønsker å delta, må:

  • være motivert for å delta
  • være redd for å falle / ha falt tidligere
  • oppleve å ha problemer med balansen eller være ustø, men kan stå litt uten støtte
  • du må kunne delta i hele kursperioden
  • være i stand til å ta imot instruksjon, kunne svare på spørreskjema og organisere sin hverdag selv

De som søker om å få delta, må ha legeerkæring der det anbefales trening i gruppe.  I legeerklæringen må det gjøres en vurdering av mulige årsaker til balanseproblemene og ustøheten.

Beslektede tjenester