Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har begynnende hjelpebehov. Tjenesten gis av et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.

Vi spør deg om hva som er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre. Teamet foretar en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen din. For å nå målene dine jobber vi tett sammen i en avtalt periode på inntil 4 uker. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

Tilbudet passer for dem som har hatt et fall i funksjon og har fått problem med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen. 

Tjenesten er gratis.

Innbyggere som vil vite mer om tilbudet kan være noe for dem, kan kontakte
Hverdagsrehabilitering i Bergen.

Kriterier og vilkår

Det kreves egeninnsats for å motta hverdagsrehabilitering. Du må være motivert og innstilt på å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret.

Formålet med tjenesten er å bidra til at innbyggere skal bli mest mulig selvhjulpne i eget liv. Intensiteten av hverdagstreningen vil derfor avta i takt med forbedring av din funksjon.

Om søknadsprosessen

Du må søke Forvaltningsenheten om å få hverdagsrehabilitering.

Forvaltningsenheten vurderer om du tilfredsstiller kravene til å få denne tjenesten og fatter så et vedtak med eventuell tildeling av tjenesten.
Søknad sendes til:

Klagemulighet

Du kan klage til kommunen innen en tre uker etter at du mottok vedtaket hvis du er misfornøyd med vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Du kan henvende deg til kommunen hvis du trenger veiledning. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Lover og retningslinjer

Tilbudet er ikke lovpålagt.

Relatert informasjon