Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for at du skal klare din hverdag i eget hjem og nærmiljø. Tilbudet er for deg som har hatt et nylig fall i funksjon, som gjør at du ikke klarer hverdagen din som tidligere. Målet er at du skal klare daglige gjøremål og aktiviteter som er viktige for deg.

Slik jobber vi
Et team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere begynner med å spørre deg hva som er viktige aktiviteter i ditt liv. Hva er det du ønsker å mestre? Sammen med deg jobber teamet mot dine mål.

Teamet kommer hjem til deg og bistår deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen.   Du jobber tett sammen med teamet i inntil fire uker, med evaluering av fremgang og justering av mål underveis. 

Tjenesten er gratis.

Er dette noe for deg eller en i familien?
Ta kontakt med Hverdagsrehabilitering i Bergen.

Kriterier og vilkår

Det kreves egeninnsats for å motta hverdagsrehabilitering. Du må være motivert og innstilt på å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret.

Formålet med tjenesten er å bidra til at innbyggere skal bli mest mulig selvhjulpne i eget liv. 

Om søknadsprosessen

Dersom du mener hverdagsrehabilitering er noe for deg, sender du søknad til forvaltningsenheten i din bydel: 

En saksbehandler vurderer om hverdagsrehabilitering kan være til hjelp for deg, og treffer et begrunnet vedtak som du får tilsendt skriftlig. 

Klagemulighet

Klage
Dersom du mottar et vedtak du er misfornøyd med, har du rett til å klage. Klagefrist er tre uker etter at du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret.

Klagen sender du til den forvaltningsenheten i Bergen kommune som har gitt deg vedtaket. Du kan henvende deg til samme sted for å få hjelp til å klage. . Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør videre om klagen blir tatt til følge.

Lover og retningslinjer

Tilbudet er ikke lovpålagt.

Relatert informasjon