Gå tilbake til:
Du er her:

MO-sentre

MO-sentrene (mottaks- og oppfølgingssentre) er ressurssentre som blant annet tilbyr gruppeaktiviteter, arbeidstrening, motiverende samtaler og generell oppfølging av helseutfordringer.

Alle sentrene har matservering. Timeavtale er ikke nødvendig.

Sentrene er bemannet av personell med helse- og sosialfaglig bakgrunn og som har bred erfaring med rusavhengige.

På MO-sentrene kan brukeren få hjelp til kontakt med hjelpeapparatet, som for eksempel andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten.

MO-sentre i Bergen:
MO Straxhuset
Åpningstid: mandag til søndag 09.00-14.00 og 15.00-20.30. 
Adresse: Damsgårdsvei 106. Telefon 53033590

MO Wergeland
Åpningstid: mandag til fredag 09.00-14.00
Adresse: Storetveitveien 5. Telefon 53035670/40910705

MO Nesttun
Åpningstid: mandag til fredag 09.00-18.00
Adresse: Wollert Konowsplass 4. Telefon 55561100/40911670

Ettervern Bergen er et nettsted hvor det er samlet en oversikt over rekke aktiviteter og tiltak.

Relatert informasjon