Gå tilbake til:
Du er her:

Kompetansesenteret ved Bergen voksenopplæring bistår med logopedisk og synsfaglig kompetanse i forbindelse med rehabilitering etter sykdom eller skade. Tjenesten benyttes og i habilitering av språkvansker og synsvansker for voksne med slike funksjonshemminger. Kompetansesenteret gir veiledning, foretar utredning og behandler. Tjenesten er gratis for Bergen kommune sine innbyggere.

 

Kriterier og vilkår

Tjenesten gis i samarbeid med det øvrige rehabiliteringsarbeidet som brukeren mottar i kommunen.

Samarbeidsparter er bl.a. Helse Bergen, spesialisthelsetjenesten, Syns- og Audiopedagogisk tjeneste i Hordaland, Innsatsteamene og Nav/Hjelpemiddelsentralen.

Om søknadsprosessen

Melding sendes til Kompetansesenteret ved Bergen Voksenopplæring på vedlagte skjema

Søknad sendes til

Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter,
Sandbrogaten 5-7,
5003 BERGEN

Saksbehandling

Henvendelser behandles av ledelse og faggrupper. Det foreslås et tilbud. Tilbudet gis skriftlig.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter

Vis i kart

Besøksadresse:
Sandbrogaten 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.