Gå tilbake til:
Du er her:

Kompetansesenteret ved Bergen voksenopplæring gir logopedhjelp eller hjelp eller synsfaglig hjelp ved rehabilitering etter sykdom eller skade. Kompetansesenteret gir veiledning, driver utredning og behandler. Tjenesten er gratis for Bergen kommune sine innbyggere.

Kriterier og vilkår

Tjenesten gis i samarbeid med det øvrige rehabiliteringsarbeidet som brukeren mottar i kommunen.

Samarbeidsparter er bl.a. Helse Bergen, spesialisthelsetjenesten, Syns- og Audiopedagogisk tjeneste i Hordaland, Innsatsteamene og Nav/Hjelpemiddelsentralen.

Om søknadsprosessen

Melding sendes til Kompetansesenteret ved Bergen Voksenopplæring på vedlagte skjema

Søknad sendes til

Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter,
Sandbrogaten 5-7,
5003 BERGEN

Saksbehandling

Henvendelser behandles av ledelse og faggrupper. Det foreslås et tilbud. Tilbudet gis skriftlig.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter

Vis i kart

Besøksadresse:
Sandbrogaten 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.