Gå tilbake til:
Du er her:

Innsatsteam

Rehabilitering utenfor institusjon er en tjeneste som blir gitt av et tverrfaglig innsatsteam, bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.  Bergen kommune har fire slike team, underlagt Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i henholdsvis Arna og Åsane, Bergenhus og Årstad, Fana og Ytrebygda,  og Fyllingsdalen og Laksevåg.  

Tjenesten er for hjemmeboende over 18 år, som i løpet av det siste året har:

  • gjennomgått et hjerneslag
  • gjennomgått en traumatisk hodeskade
  • fått påvist eller hatt attakk ved multippel sklerose.

og som har behov for tverrfaglig rehabilitering.

Innsatsteamet bistår i overgangsfasen mellom sykehus evt. institusjon og hjemmet, og gir oppfølging den første tiden for å kunne mestre hverdagen best mulig. Tjenesten er individuelt tilpasset og utøves hjemme hos bruker eller i egnete lokaler benyttet av innsatsteamet.   

Den enkelte må være motivert for å kunne ta imot denne tjenesten, og være villig til å yte egeninnsats og ha et ønske om ytterligere selvstendighet og mestring av hverdagen. 

Tjenesten er uten kostnad; bortsett fra eventuell transport til og fra dagrehabilitering. 

Både helsepersonell og den enkelte kan henvise til tjenesten.  

Om søknadsprosessen

Du kan selv ta kontakt med innsatsteamet, 
Innsatsteamet er organisert under habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergen kommune. Teamet har ansvar for ulike geografiske deler av kommunen.

Ta kontakt på e-post:  innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no

eller til basen du hører til:

Arna / Åsane (base Åstveit):
Adresse: Åstveitveien 1,
5106 Øvre Ervik                                       Tlf: 53 03 51 50 / 40 90 64 57
 
Bergenhus /Årstad (base Engen):
Adresse: Teatergt 41, 
5010 Bergen                                             Tlf:55 56 93 66 / 94 50 38 14
 
Fana / Ytrebygda (base Nesttun):
Adresse: Wollert Konowsplass 2,
postboks 85, 5852 Bergen                         Tlf:55 56 18 70 / 94 50 79 60
 
Fyllingsdalen/ Laksevåg
(base Fyllingsdalen):
Adresse: Dag Hammarskjøldsvei 100 B,
5144 Fyllingsdalen                                   Tlf: 53 03 30 09 / 94 50 38 15

Klagemulighet

Den som søker helsehjelp kan påklage avgjørelsen  dersom det gis avslag eller dersom det menes at rettighetene ikke er oppfylt. Klage sendes til Helsetilsynet i fylket og klagen skal være skriftlig (jfr. Lov om pasientrettigheter § 7-2).

Relatert informasjon