Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage - helseerklæring fra foresatte

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

Private barnehager kan om ønskelig utarbeide eget skjema for erklæring om barns helse.

Kriterier og vilkår

Helseerklæringen må ikke være eldre enn et halvt år når barnet starter i barnehagen.

Et punkt i skjemaet "Erklæring om helsetilstand for barn i barnehage" omhandler eventuell medisinering som barnehagen skal ha ansvar for. Se også tjenesten legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning 

Om søknadsprosessen

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan foresatte selv gi erklæringen.

Vedlagte skjema benyttes av foresatte. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til barnehagen.

Søknadsfrist

Erklæringen skal foreligge før barnet begynner i barnehagen. Erklæringen må ikke være eldre enn et havt år.

Søknad sendes til

Erklæringen leveres styrer i barnehagen der barnet går.

Har du spørsmål?

Kontakt Seksjon barnehage

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Beslektede tjenester