Gå tilbake til:
Du er her:

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Helsestasjonstjenesten tar kontakt etter at du har født eller adoptert et barn, og avtaler tid for hjemmebesøk. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år.

Nyinnflyttet barnefamilie? Finn din helsestasjon på nettsidene til Barne- og familietjenesten i din bydel.

Tjenesten er gratis. 

Nyttig informasjon:

Du finner flere nyttige lenker under relatert informasjon nederst.

Kriterier og vilkår

Tjenesten gjelder for personer i aldersgruppen 0-5 år.

Om søknadsprosessen

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Du er velkommen til å ta kontakt med din helsestasjon før dette dersom du har spørsmål, eller dersom helsestasjonen ikke tar kontakt innen de første dagene etter hjemkomst.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke har fått den hjelp og oppfølging du trenger, har du mulighet til å klage.

Ta først kontakt med helsestasjonen. Hvis klagen ikke fører frem, ta kontakt med lederen for bydelens helsestasjonstjeneste.

Dersom det er selve utførelsen av tjenesten du vil klage på, kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helse- og sosialavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland. Klagen sendes først til kommunen ved leder for helsestasjonstjenesten i bydelen. Dersom du ikke får medhold, kan du sende klagen videre til Fylkesmannen.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning, dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.