Gå tilbake til:
Du er her:

Er du gravid og bor i Bergen kommune, kan du få oppfølging av lege eller jordmor - eller en kombinasjon av disse - gjennom svangerskapet. Målet for svangerskapsomsorgen er at du som gravid holder deg friskest mulig i svangerskapet, og føder et friskt barn med normal vekt til termin.

Se også informasjon for gravide på helsenorge.no.

Tjenesten er rettet mot:

  • Kvinner/par som venter barn
  • Barselkvinner/par og nyfødte spedbarn
  • Kvinner/par som planlegger graviditet
  • Kvinner/par som ønsker prevensjonsveiledning

Helsestasjonens jordmortjeneste kan tilby:

  • samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet
  • helsekontroll i svangerskapet
  • henvisning ved behov
  • forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
  • hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon

Har du lite plager og lav risiko, får du tilbud om et standardprogram som består av 10 (11) undersøkelser i løpet av et normal svangerskap på 40 (41) uker. Oppfølgingen inkluderer ultralyd i uke 18 og antistoffscreening i uke 12 - 16. Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus har ansvar for en eventuell konsultasjon i uke 41.

Den første konsultasjonen i svangerskapet bør skje hos fastlege, gjerne mellom uke 8 og 12. Første konsultasjon hos jordmor skjer vanligvis i uke 12-16. Ta kontakt med nærmeste helsestasjon så tidlig som mulig i svangerskapet om du ønsker oppfølging av jordmor.

Tjenesten er gratis.

Se også det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia. Programmet er gratis og reklamefritt, og følger gravide fra uke 22 i svangerskapet og til babyen er seks måneder, totalt 44 uker. Programmet er laget for å forebygge barseldepresjon ved å gi gravide god informasjon. Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse, og blir så kontaktet via e-post hver gang en ny programdag er klar.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med en av helsestasjonene i bydelen der du bor. De vil sørge for at du får kontakt med jordmortjenesten. Den videre oppfølgingen skjer som et samarbeid mellom deg og jordmor.

Familier med barn som flytter til kommunen, oppfordres til å ta kontakt med den helsestasjonen de hører til. 
Hvis du er usikker på hvilken helsestasjon du hører til, ta kontakt med barne- og familietjenesten i din bydel.

Klagemulighet

Ta først kontakt med den aktuelle helsestasjonen. Hvis klagen ikke fører fram, ta kontakt med lederen av helsestasjonen. Som mottaker av tjenester kan du etter Lov om pasient- og brukerrettigheter også klage til Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen i Hordaland på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sendes først til helsestasjonen v/leder slik at saken kan løses på lavest mulig nivå.

Dersom du mener det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningens side, kan du kontakte Byombudet for råd og veiledning.