Gå tilbake til:
Du er her:

Et lavterskeltilbud innebærer at barnehager skal få rask og relevant hjelp til små og store spørsmål som gjelder barns utvikling. Tilbudet skal være lett tilgjengelig ved at en kan henvende seg uten henvisning og lang saksbehandling. Denne form for hjelp og veiledning har som mål å utvikle barnehagene og øke kompetansen til de ansatte.

Alle oppdrag fra barnehagene skal sendes via barnehagens styrer.

Bruk skjema under, eventuelt med tilleggsopplysninger, og send det til Pedagogisk fagsenter i den bydelen barnehagen tilhører.

Kriterier og vilkår

Når henvendelsen gjelder enkeltbarn, skal det legges ved kartlegging/observasjon samt beskrivelse av de tiltak som er gjennomført i barnehagen. Det skal også foreligge samtykke fra foresatte før det tas kontakt med Pedagogisk fagsenter.