Gå tilbake til:
Du er her:

Barn- og familietjenesten arbeider med barn og unges psykiske helse - allerede fra fosterstadiet. Dette er et lavterskeltilbud, vi ønsker å hjelpe flest mulig tidligst mulig. Tilbudet er rettet mot gravide, foreldre/foresatte, og barn og ungdom 0-18 år. Vi har også tilbud til elever i videregående skole som er over 18 år.

Se kontaktinformasjon under avsnittet "Om søknadsprosessen" lenger nede.

Vi tilbyr:

  • Samtaler individuelt eller i grupper med gravide, foreldre/foresatte, barn og ungdommer og familier.
  • Samarbeid med andre instanser og faggrupper
  • Hjelp til videre henvisning ved behov for utredning eller lengre oppfølging.

Eksempler på temaer:

  • Samspillsproblemer (for eksempel barneoppdragelse, konflikter, søvnproblemer, bleieavvenning)
  • Emosjonelle problemer hos barnet eller ungdommen (for eksempel sinne, tristhet, engstelighet og utmattelse)
  • Barnets eller ungdommens følelser og tanker rundt alvorlige hendelser og livskriser (for eksempel foreldres samlivsbrudd, overgrep, dødsfall og mobbing)
  • Bekymringer for barnets eller ungdommens utvikling (for eksempel sosial fungering, spiseproblemer, rus, selvmordstanker og psykose)
  • Gravides vanskelige tanker og følelser i svangerskapet (for eksempel angst og depresjon)
  • Foreldres vanskelige tanker og følelser i barseltiden (for eksempel angst og depresjon)
  • Foreldres vansker som påvirker barnet (for eksempel parforhold og samlivsvansker, utvidet familie, rus og psykisk og somatisk helse)

Psykologtjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Tilbud utover dette varierer fra bydel til bydel, snakk med din helsesøster for mer informasjon.

Samarbeidspartnere:
PPT
Familievernkontor - Buf-etat
Fastlegene
Familieveiledningssentrene
BUP
Poliklinikk for barn og unge - UiB
Livskrisehjelpen - Bergen legevakt
Utekontakten
Barnevernvakten
Barnehuset

Om søknadsprosessen

For gravide og småbarnsforeldre: Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesykepleier for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte.

For ungdommer og foreldre til skolebarn: Snakk med helsesykepleier på din skole eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom, eller kontakt Barne- og familiehjelpen direkte.