Gå tilbake til:
Du er her:

Praktisk bistand hushold

Du har krav på hjelp til nødvendige, praktiske gjøremål i hjemmet hvis årsaker som sykdom, funksjonshemming eller alder gjør at du ikke klarer å utføre slike oppgaver selv.

Ved å søke om hjemmehjelp, kan du få hjelp til dagligdagse oppgaver som rengjøring og klesvask. Vi vil også bidra med veiledning og hjelp til å finne løsninger som gjør deg mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Målet med tjenesten er at du skal få hjelp slik at du kan bo hjemme.

Du kan selv velge om du vil ha tjenesten utført av Bergen kommunes hjemmetjeneste, eller en privat leverandør. Klikk her for å finne ut hvordan man bytter leverandør. Se også informasjon under "kriterier og vilkår". 

Hjemmetjenestene i Bergen kommuniserer med brukere via helsenorge.no

Pris

Det betales etter gjeldene satser i kommunen.

Dersom du velger å kjøpe tilleggstjenester, gjelder egne priser.

Kriterier og vilkår

Hvis du får innvilget søknaden, vil vi i samarbeid med deg avgjøre hva hjemmehjelpen skal hjelpe deg med.

Hvis du trenger hjelp til større praktiske oppgaver som storrengjøring, vindusvask eller rundvask, kan du kjøpe det som en tilleggstjeneste.

Du kan velge leverandør
Bergen kommune har brukervalg innen hjemmehjelp. Det betyr at du kan velge hvem som skal levere hjemmehjelptjenesten hos deg. Det finnes ett kommunalt og flere private alternativer.

På kommunens nettside om brukervalg finner du mer informasjon om ordningen. Her kan du også lese mer om hvilke leverandører du kan velge mellom.

Ta kontakt med forvaltningsenheten som har sendt deg vedtaket dersom du ønsker et privat firma.

Hvis du ikke tar kontakt med forvaltningsenheten, vil du automatisk få hjelp fra kommunens hjemmetjeneste.

Du kan når som helst skifte leverandør. Klikk her for å finne ut hvordan man bytter leverandør.

Forvaltningsenhetene:

Om søknadsprosessen

Hvis du trenger hjelp til å søke om hjemmehjelp, kan du kontakte forvaltningsenheten i ditt område:

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre personer, for eksempel fastlege, slekt og venner kan også hjelpe deg, men da trenger vi en skriftlig fullmakt fra deg. Fullmakten legges ved i søknaden.

Saksbehandling

Kort tid etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt for å avtale et hjemmebesøk. Formålet med besøket er at vi skal få innhentet de nødvendige opplysningene for å avgjøre saken.

Vi fatter et vedtak i saken så snart som mulig etter dette besøket, og sender deretter et skriftlig svar på søknaden din.

Hvis behovet for hjemmehjelp er akutt, kan tjenesten bli satt i gang før det er gjort et formelt vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken din så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres i løpet av én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få beskjed om når du kan forvente å få et vedtak i saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til forvaltningsenheten som har sendt deg vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket. I klagen må du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Forvaltningsenheten har plikt til å hjelpe deg, hvis du trenger hjelp til å klage. Hvis kommunen ikke endrer vedtaket etter klagen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen for en endelig avgjørelse.