Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre. Et forebyggende hjemmebesøk er en uformell samtale mellom den eldre og en ansatt ved kommunens frisklivs- og mestringssenter.

I samtalen gis informasjon om ulike aktivitetstilbud i lokalmiljøet, og du kan få nyttige råd og veiledning om helsebevarende og forebyggende tiltak.

Dersom du er over 80 år og ikke har tjenester fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste, vil du få tilbud om et hjemmebesøk fra en av våre ansatte. Dersom du er over 75 år, kan du selv ta kontakt dersom du ønsker et besøk.

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss gjerne:
Telefon 53 03 53 80/85
E-post: Frisklivogmestring@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Strandgaten 7, 5013 Bergen