Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre.  Formålet med hjemmebesøket er å gi råd og veiledning om helsebevarende og forebyggende tiltak, samt informere om aktiviteter og aktivitets­tilbud i nærmiljøet.

Tilbudet gjelder eldre mennesker som ikke allerede får tjenester fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste. De som er over 80 vil få et tilbud om hjemmebesøk. Innbyggere over 75 år, kan selv ta kontakt dersom de ønsker et besøk.

Kontaktinformasjon
Tjenesten er byomfattende, og er organisert under Forvaltningsenhet Sone vest. Lokalisert på Oasen i Fyllingsdalen
Telefon 55 56 54 40
E-post:
Forebyggendehjemmebesoktileldre@bergen.kommune.no