Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre.  Formålet med hjemmebesøket er å gi råd og veiledning om helsebevarende og forebyggende tiltak, samt informere om aktiviteter og aktivitets­tilbud i nærmiljøet.

Tilbudet gjelder eldre mennesker som ikke allerede får tjenester fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste.
Se kontaktinformasjon under fanen Om søknadsprosessen.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Forebyggende hjemmebesøk gis til personer over 75 år.

Om søknadsprosessen

Alle eldre over 75 vil bli tilskrevet og få tilbud om besøk av trygghetssykepleier.  Dersom du har spørsmål knyttet til ordningen eller ønsker besøk uten å ha mottatt brev, kan du kontakte enheten som jobber med forebyggende hjemmebesøk i din bydel:

Forebyggende hjemmebesøk, sone vest (Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler)
Telefon 5556 9640
E-post:
Forvaltningsenhet.sonevest@bergen.kommune.no

Forebyggende hjemmebesøk, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane bydeler)
Telefon 5556 2600 / 5556 2250
E-post: Forvaltningsenhet.sonevest@bergen.kommune.no

Forebyggende hjemmebesøk, sone sør (Fana,  Ytrebygda og Årstad bydeler)
Telefon 5556 1203 / 5556 5190
E-post: Forvaltningsenhet.sonevest@bergen.kommune.no

Lover og retningslinjer

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Relatert informasjon