Gå tilbake til:
Du er her:

Dette er et tilbud til deg som er avhengig av å få hjelp i ditt eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie- og omsorgsbehov. Du har rett til hjemmesykepleie hvis du ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hjemmesykepleien tilbyr også opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre hjelpetrengende personer mest mulig selvhjulpne.

Klikk her for å finne kontaktinformasjon til hjemmesykepleien i din bydel

Praktisk informasjon for deg som er bruker av hjemmesykepleietjenester

Hjemmetjenestene i Bergen kommuniserer med brukere via helsenorge.no.

Kriterier og vilkår

Du kan få hjemmesykepleie hvis du ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv. Det er ditt behov som avgjør om du har krav på å motta tjenesten.

Eksempler på hjelp som gis er: Hjelp med å ta medisiner, tillaging av måltider, hjelp med personlig hygiene m.m. Hjemmesykepleien vil sammen med deg finne gode løsninger som gjør deg mest mulig selvhjulpen. Noen trenger hjelp en kort periode, mens andre trenger langvarig hjelp. Dette vil hjemmesykepleien vurdere sammen med deg.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Etter at du har søkt om å få hjemmesykepleie, skal kommunen innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. I de fleste tilfeller vil vi komme på hjemmebesøk. Du får et skriftlig vedtak.

Kommunen skal behandle saken din så raskt som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres i løpet av én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til det.

Forvaltningsenheten i kommunen sender et skriftlig vedtak med begrunnelse for den hjelpen du skal få av hjemmesykepleien.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til forvaltningsenheten som har skrevet vedtaket. Fristen er tre uker fra du mottar vedtaket. I klagen må du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Forvaltningsenheten skal være behjelpelig dersom du trenger hjelp til å skrive klagen. Hvis kommunen ikke endrer vedtaket, kan du sende klagen videre til Fylkesmannen.

Her finner du mer informasjon om forvaltningsenhetene 

Bergen kommune har et eget byombud som du kan kontakte for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.