Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et eget Kompetansesenter for demens som tilbyr pårørende til personer med demens, støtte og kunnskap i møtet med sykdommen.

Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud, som du kan kontakte direkte dersom du har mistanke om demens hos deg selv eller andre. Pårørende, venner, naboer og arbeidsgiver til demensrammede kan også ta kontakt for å få råd.

Kompetansesenteret arrangerer kurs og samtalegrupper for pårørende. Dette skal gi pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. På kompetansesenteret kan pårørende også treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurs
Pårørendekurset arrangeres over 3 kvelder og er en serie med forelesninger og gruppesamtaler som bygger på dialog og erfaringsutveksling. Sykdomslære, kommunikasjon og rollen som pårørende belyses av erfarne forelesere.

Pårørendekurset er et samarbeid mellom Kompetansesenteret for demens og Nasjonalforeningen Bergen demensforening.

Samtalegruppe
Samtalegruppene etableres når det er påmeldt nok deltakere til å starte en gruppe. Gruppene samles ca. seks ganger i løpet av et halvår. Målet er å skape en møteplass for erfaringsutveksling som kan styrke forståelse og mestring hos pårørende. Samtalegruppen ledes av 2 samtalegruppeledere.