Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har eller har hatt kreft, eller er pårørende til en kreftsyk, har Bergen kommune flere tilbud til deg. Vi har kreftkoordinatorer som kan dele nyttig erfaring og gi gode råd. På treffstedet for mennesker med uhelbredelig kreft, kan du møte andre personer i samme situasjon som deg. 

Om kreftkoordinatorene
Kreftkoordinator i kommunen tilbyr råd og veiledning til alle som er berørt av kreftsykdom, enten som pasient eller pårørende. Du kan ta kontakt med kreftkoordinatorene i alle faser av sykdomsforløpet.

Kreftkoordinatorene er utdannet kreftsykepleiere og har god erfaring innen fagfeltet. De kan bistå deg med å se nye muligheter og vise deg hvor du kan få hjelp. Det tilbys individuelle møter primært på kontoret eller andre steder som er hensiktsmessig.

Kreftkoordinatorene kan bistå med ulike tilbud:

  • Råd og veiledning i samtale med deg ut fra dine behov
  • Oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor Bergen kommune

Kreftkoordinatorene har en egen temaside med mye nyttig informasjon.

Kreftkoordinator holder til i Damsgårdsveien 40, i lokalene til Frisklivs- og mestringssenteret.

Tjenesten er gratis og krever ingen henvisning.

Kontakt kreftkoordinatorene på telefon 55 56 53 89 / 40 80 38 83 hverdager kl. 08.00 - 15.00, eller på e-post kreftkoordinator@bergen.kommune.no

Dersom du har generelle spørsmål om kreft, kan du også kontakte Kreftlinjen på telefon 800 57 338. Dette er Kreftforeningens informasjonstjeneste