Gå tilbake til:
Du er her:

Hukommelsesteam

Demens er en av de vanligste sykdomstilstandene blant eldre, og Bergen kommune har ulike hjelpetiltak for mennesker med demenssykdom. Kommunen tilbyr utredning av eldre personer med symptomer på demens.

Hukommelsesteamet utreder personer med symptom på demenssykdom i samarbeid med fastlegen, og bidrar til tiltak som kan gjøre at pasienten kan leve bedre med sin sykdom. Hukommelsesteamene er tverrfaglige satt sammen med helsepersonell som har god kompetanse og erfaring med demens.

Hukommelsesteamet ønsker å komme tidlig i kontakt med pasient og pårørende for å bidra til gode tiltak for å skape struktur, forutsigbarhet og trygghet.

Målgruppen er personer med symptomer på demens, som er over 65 år.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp. Du kan henvende deg direkte til Hukommelsesteamet:

Kontakt:
Koordinator for hukommelsesteamene: 
Hilde Iden, spesialsykepleier i geriatri
Kompetansesenter for demens
Tlf. 53 03 29 78/ 40 80 48 52
demens@bergen.kommune.no 

Se også kommunens Kompetansesenter for demens.