Gå tilbake til:
Du er her:

Ved Bergen Legevakt er det et døgnåpent voldtektsmottak. Tilbudet omfatter:

Medisinsk undersøkelse og informasjon
Du kan få medisinsk behandling og oppfølging med tanke på smittsomme sykdommer, graviditet, skader m.m.

Rettsmedisinsk undersøkelse og innsamling av bevismateriale
I tilfelle rettssak seinere er det viktig at det er gjort en rettsmedisinsk undersøkelse, helst rett etter overgrepet. Undersøkelsen kan bestå av DNA-prøver, prøver med tanke på neddoping og fotografering av skader.

Støttesamtaler og kriserådgivning
Erfaring viser at det er gunstig å ta imot profesjonell rådgivning når man har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Voldtektsmottaket tilbyr psykososial støtte og kan henvise til  behandlingsinstanser. Kriserådgivningen er også et tilbud til dine nærmeste om du ønsker det.

Trygt overnattingssted
Føler du deg utsatt der du bor, kan voldtektsmottaket formidle trygt overnattingssted i den akutte situasjonen.

Kontakt med bistandsadvokat
Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep har rett til gratis advokathjelp. Det kan være vanskelig å anmelde, men advokaten vil hjelpe og informere om hva anmeldelse vil innebære. Dersom du bestemmer deg for å anmelde, kontaktes politiet. Du har rett til å ha med deg advokat eller en person du stoler på under avhøret.

Deltakelse i samtalegruppe
Ønsker du å treffe andre med tilsvarende opplevelser kan Voldtektsmottaket formidle kontakt med selvhjelpsgrupper. 

Tjenestene er gratis.

Kriterier og vilkår

Akuttilbudet ved voldtektsmottaket gjelder personer som bor eller oppholder seg i Bergen eller andre kommuner som hører til Helse Bergens opptaksområde.

Voldtektsmottaket er et tilbud til både kvinner og menn fra fylte 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Barn under 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vil få hjelp ved Barneklinikken, Haukeland Universitetsjukehus, for nødvendig undersøkelse og hjelp.

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt tilbyr videre kortere psykososial oppfølging etter seksuelle overgrep for pasienter.

Tilbudet ved Voldtektsmottaket er ikke avhengig av at du melder til politiet. Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det. Alle du møter har taushetsplikt. 
Kontaktinformasjon Voldtektsmottaket.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Voldtektsmottaket.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.

Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.

Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Legevakten sendes til:
Bergen legevakt
v/ Legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.