Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander kan du i stedet bli innlagt på Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.

Sengeposten gir tilbud til pasienter med:

  • akutt sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse og som ikke kan behandles hjemme.
  • forverrelse av kjent kronisk sykdom med behov for innleggelse og behandling.
  • psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.
  • behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse.

Ved sengeposten gis observasjon og behandling for pasienter som trenger oppfølging i få dager. Her er leger og sykepleiere døgnet rundt.

Det er fastleger og legevaktleger som kan legge inn pasienter på sengeposten.

Tjenesten er gratis.

Besøkstid
Klokken 10.30-12.30 og klokken 17.00-20.00.

Legevisitt
Klokken 09.00-11.00.

Adresse:
Bergen helsehus har adresse Solheimsgaten 9, 3. etasje. Bergen legevakt er også lokalisert i Bergen helsehus.

Telefon: 53 03 23 10

Lover og retningslinjer

Tjenesten er lovpålagt, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 3.5- 3. ledd.

Klagemulighet
Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.
Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.

Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Øyeblikkelig hjelp døgnenhet sendes til:

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Lover

Beslektede tjenester